بیوشیمی

هر آزمایشگاه تشخیص طبی نیاز به یک متخصص بیوشیمی داره. این متخصص ها میتونن روی تاثیر داروها، غذاها و مواد دیگه روی فرآیند های بیولوژیکی بدن کار کنن.

 

گرایش های بیوشیمی:

 

–  بیوشیمی بالینی:  بیوشیمی بالینی در وزارت بهداشت ارائه میشه و دارای ماهیت پزشکی هست. متخصصین این گرایش میتونن در بیمارستان ها، درمانگاه ها  و یا آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان مسئول بخش بیوشیمی مشغول به کار شن و در تشخیص بیماری ها به پزشکان کمک کنن.

–  بیوشیمی محض: این گرایش در وزارت علوم ارائه میشه و به اسم بیوشیمی عمومی هم شناخته میشه. متخصصین این رشته میتونن توی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مثل شرکت های داروسازی یا بیوتکنولوژیکی مشغول شن.

 

سلولی مولکولی

متخصصین رشته ی سلولی و مولکولی در پشت صحنه  با انجام تحقیقات روی سلول های انسانی، جانوری، گیاهی و بنیادی، سلول ها و سیستم سلول ها را بهتر میشناسن و با دانسته هاشون تحقیقات مختلف زیستی انجام میدن. از مهمترینِ این تحقیقات، میشه به تحقیق روی سلول های بنیادی اشاره کرد.

گرایش های این رشته :

 

– زیست شناسی سلولی مولکولی

– زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک

– زیست شناسی سلولی مولکولی – میکروبیولوژی

– زیست شناسی سلولی مولکولی – بیوشیمی

– زیست شناسی سلولی مولکولی – بیوفیزیک

 

زیست شناسی جانوری

جانورشناسان محققانی هستن که حیوانات رو داخل محیط آزمایشگاه و یا خارج از اون مطالعه میکنن.  این مطالعات میتونه مطالعه فیزیولوژیکی، رفتارشناسی و یا بوم شناسی جانوران باشه.

به جز حوزه تحقیقاتی ، حوزه های محیط زیستی و حفاظت از گونه های جانوری هم وجود داره که متخصصین رشته زیست شناسی جانوری میتونن در اون فعالیت کنن و با ایجاد زیستگاه های حفاظتی و باروری های کنترل شده، از انقراض گونه های جانوری جلوگیری کنن. کار در باغ وحش ها و مزارع حیوانات نیز به عنوان مربی حیوانات از دیگر  فعالیت های متخصصین این رشته ست.

 

گرایش های زیست شناسی جانوری :

 

– فیزیولوژی جانوری: مطالعات در زمینه نحوه زندگی، متابولیسم، عملکرد بدنی و تغذیه مختلف گونه های جانوری

– بیوسیستماتیک جانوری: مطالعات در زمینه گروه های مختلف جانوری،  تنوع زیستی و روابط تکاملی و خویشاوندی اونها

– زیست شناسی سلولی تکوینی: مطالعات در زمینه تکوین جانوران از  لحظه لقاح و تولد  تا زمان تولید مثل و مرگ

– بافت شناسی و جنین شناسی: مطالعات در زمینه رشد  و تکامل جنین جانوران و مطالعه بافت های مختلف بدن اونها

 

زیست شناسی گیاهی

به طور کلی تمرکز اصلی این رشته روی حوزه تحقیقاتی و پژوهشی هست و متخصصین این رشته توی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی فعالیت میکنن  و به مطالعه روی گیاهان و یافتن روش های بهتر برای پرورش گیاه میپردازن. عده ای هم به تکثیر گل و گیاه، کشاورزی و جنگلداری مشغول میشن.

 

گرایش های زیست شناسی گیاهی

 

– فیزیولوژی گیاهی: مطالعات در زمینه رشد، متابولیسم و تولید مثل گیاهان

– اکولوژی گیاهی و سیستماتیک: مطالعات در زمینه طبقه بندی گیاهان

– زیست شناسی تکوینی گیاهی: مطالعات در زمینه تولید مثل و تکوین گیاهان

 

زیست شناسی دریا

این گرایش زیست شناسی، به نسب رشته های دیگه نیازمند پشتکار و آمادگی بدنی و ذهنی بالاتری هست. محل های فعالیت متخصصین این رشته در محیط های مربوط به آب است و این متخصصان میتوانند در مراکز پرورش ماهی، در اقیانوس ها و زیست بوم ها  شروع به فعالیت کنن.

×