درباره ما

 

مجموعه ژینو ژن پژوهان با همکاری اساتید هیئت علمی دانشگاه های مختلف و گروهی متشکل از افراد با تجربه و متخصص، با هدف فراهم‌ آوردن محیطی علمی و پویا در زمینه بیولوژی، جهت ارائه کلیه خدمات پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی راه اندازی شده است. همچنین این مرکز با بهره گیری از امکانات و تجهیزات به روز آزمایشگاهی، شرایط لازم برای پیشبرد پروژه‌های پژوهشگران گرامی را فراهم ‌آورده است. ژینو ژن پژوهان از معدود مراکزی می باشد که پکیج کاملی از کلیه خدمات میان رشته ای، مهندسی بافت و خدمات تکمیلی مهندسی پزشکی را ارائه می دهد.

 

آموزش حرفه ای کلیه تکنیک های درخواستی همراه مهارت آموزی های تکمیلی؛

 • کشت سلول
 • ژنتیک مولکولی
 • مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 • میکروبیولوژی
 • مهندسی بافت

 

برگزاری کارگاه های آموزشی و عملی تخصصی؛

 • کشت سلول و مهندسی بافت
 • تکنیک های مولکولی
 • میکروبیولوژی
 • مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 • مقاله نویسی
 • استخراج DNA، RNA و الکتروفورز
 • طراحی پرایمر و ….

بخش ها شامل:

بخش مطالعات ژنتیکی و مولکولی

بخش مطالعات سلولی

بخش مطالعات حیوانی

بخش مطالعات بیوانفورماتیک

بخش مطالعات بافت شناسی

بخش مطالعات میکروبی، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

 

×